Workshop "Neurogeometrie"

Karlov - 04.05.2012/05.05.2012

Dvoudenní seminář se konal v příjemném prostředí Jeseníků. Přírody si však účastníci příliš neužili, neboť většina byla stržena bouřlivou diskuzí motivovanou snahou pochopit biologický model vidění a sladit ho s matematickým modelem, který chce skupina kolem prof. Alekseevskiho používat.