Seminář z diferenciální geometrie

Masaryk University - 01.05.2011/30.04.2013

Stadnardní seminář projektu. Účastní se ho jak členové realizačního týmu a cílové skupiny, tak vědci z dalších domácích i zahraničních univerzit.

Stránky semináře :